Algemene voorwaarden:

Bij elk bezoek aan mijn Thaise massagepraktijk gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • Bezoeken aan de praktijk vinden uitsluitend plaats op afspraak;
  • U wordt vriendelijk verzocht om op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn, zodat de massagebehandeling ontspannen kan starten;
  • Wanneer u een afspraak niet 24 uur voor de behandeling annuleert, en u niet op uw afspraak verschijnt, breng ik de volledige behandelkosten in rekening;
  • Graag uw mobiele telefoon uitschakelen voor de behandeling start;
  • Graag een badhanddoek meebrengen naar de massagepraktijk;
  • Betaling van de massage geschiedt direct na de behandeling en kan uitsluitend contant gedaan worden;
  • Er wordt van de klanten verwacht dat zij zorg dragen voor een goede persoonlijke hygiëne;
  • Voor aanvang van de eerste massagebehandeling vindt een korte intake plaats. Ik stel u enkele vragen over eventuele medische behandelingen bij een arts, specialist of therapeut. Hiermee wil ik voorkomen dat mijn massage problemen gaat veroorzaken. Wanneer ik twijfel over een bestaande aandoening/blessure dan staak ik de behandeling en verwijs u door naar uw arts of specialist. Vervolgbehandelingen zijn daarna mogelijk na instemming van uw arts;
  • Ik adviseer u om na de massage extra water te drinken zodat vrijgemaakte afvalstoffen sneller kunnen worden afgevoerd via uw nieren.

LET OP: Er vinden GEEN erotisch getinte massages plaats. Bij zinspelingen hierop wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

Bij het maken van een reservering verklaart u akkoord te gaan met de bovenstaande algemene voorwaarden.

© 2020 wanmai.nl