Algemene voorwaarden:

 • Bezoeken aan de praktijk vinden uitsluitend plaats op afspraak, gemaakt via de telefoon, WhatsApp, Facebook of via mijn online-agenda;
 • U kunt geen telefonische afspraak maken met een telefoon met een afgeschermd nummer.
 • U wordt vriendelijk verzocht om op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn, zodat de massagebehandeling ontspannen kan starten;
 • Wanneer u een afspraak niet 6 uur voor de behandeling annuleert, en u niet op uw afspraak verschijnt, breng ik de volledige behandelkosten in rekening;
 • In mijn praktijk- en wachtruimte mag niet gerookt worden;
 • Graag uw mobiele telefoon uitschakelen voor de behandeling start;
 • Graag een badlaken of strandlaken  (liefst 200x100) meebrengen naar mijn massagesalon;
 • Laat geen persoonlijke bezittingen achter in de wachtruimte. Ik aanvaard geen aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen;
 • Betaling van de massage geschiedt direct na de behandeling en kan zowel per PIN als contant gedaan worden;
 • Er wordt van de klanten verwacht dat zij zorg dragen voor een goede persoonlijke hygiëne;
 • Voor aanvang van de eerste massagebehandeling vindt een korte intake plaats. Ik stel u enkele vragen over eventuele medische behandelingen bij een arts, specialist of therapeut. Hiermee wil ik voorkomen dat mijn massage problemen gaat veroorzaken. Wanneer ik twijfel over een bestaande aandoening/blessure dan staak ik de behandeling en verwijs u door naar uw arts of specialist. Vervolgbehandelingen zijn daarna pas  mogelijk na instemming van uw arts. Bij het verzwijgen van relevante medische informatie aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid op mijn massage:
 • Ik geef geen medische massages;
 • Ik adviseer u om na de massage extra water te drinken zodat vrijgemaakte afvalstoffen sneller kunnen worden afgevoerd via uw nieren;
 • Alle massages worden naar mijn beste inzichten gegeven, maar zijn op eigen risico. Tenzij grove nalatigheid kan worden aangetoond;
 • Wan Mai Tilburg behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden, iemand de toegang tot de massagesalon te ontzeggen. Tevens behoudt zij het recht om een opdracht te annuleren of stop te zetten indien er naar haar oordeel sprake is van een onhygiënische situatie, dronkenschap of agressie. Restitutie van betalingen vindt dan niet plaats.
 • Door het maken van een afspraak en bij het binnentreden van mijn Thaise massagepraktijk, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Alle door de Overheid afgekondigde Covod-19 maatregelen voor contactberoepen, zijn in mijn salon van toepassing.

LET OP: Er vinden GEEN erotisch getinte massages plaats.  Aanvragen of suggesties hiertoe worden niet op prijs gesteld. De behandeling wordt in dat geval direct gestopt, er vindt geen creditering of restitutie van betaling plaats. Bij ongewenste intimiteiten wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

© 2021 wanmai.nl 

Laatste wijziging: 09-12-2023


ZIE HIER DE EXTRA MAATREGELEN DIE IK GENOMEN HEB in verband met COVID-19 

Naar homepage